Ясен Христев2017-03-15T14:43:48+03:00

Ясен Христев

 • Адвокат;
 • Представител по индустриална собственост;
 • Съдружник в Адвокатско дружество „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ“

 

Образование:

 • Висше образование по право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1997 г. – 2003 г.). Магистър по право. Специализации по „Правораздаване“ и „Публична администрация“.
 • Колеж по Бизнес и финанси. Завършил с отличие.

 

Професионален опит:

 • Адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия (2005 г. – понастоящем)
 • Съдружник в „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ“ (2016 г. – понастоящем)
 • „Кинкин и партньори” (2013 г. – 2016 г.)
 • „Добрев, Кинкин и Люцканов” (2004г. – 2013 г.)
 • „ОРАК Димитров, Петров & Ко.” (2002 г. – 2002 г.)

 

Участия и/или изнасяне на лекции/доклади в конференции:

 • Участие в Кръгла маса на тема „Проблеми на мобилността и кариерното развитие на учените в България – възможни мерки за превръщане на феномена „изтичане на мозъци“ в „циркулация“, изнасяне на доклад на тема „Анализ на българското законодателство във връзка с подготовката за присъединяване на Република България към Европейската харта на учения; Обзор и анализ на Закона за висшето образование“, април 2006 г.

 

Публикации по юридически теми:

Обзор на тенденциите за 2016 г. на юридическата практика в „Преструктуриране и несъстоятелност“ на Getting the Deal Through, 2016 г.

Четвъртото издание в област „Преструктуриране и несъстоятелност“ на юридическия справочник Getting the Deal Through, 2015 г.

„Относно Закона за електронното управление“, Вестник Wirtschaftsblatt, бр. 07/2007 г., бр. 08/2007 г.

„Как и къде да открием Европейско законодателство в интернет“, Вестник Wirtschaftsblatt, бр. 02/2007 г.

 

Сфери на дейност:

 • Дружествено и Търговско право
 • Оздравяване и Несъстоятелност
 • Договорно и Облигационно право
 • Търговски сделки
 • Интелектуална и Индустриална собственост
 • Недвижими имоти
 • Процесуално представителство
 • Банки и Финанси
 • Капиталови пазари

 

Езици:

 • Английски език
 • Руски език
 • Български език