Стоян Николов2012-11-07T11:06:31+03:00

Стоян Николов

 

Основател и Съдружник в „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ”

 

 

Образование:

• Магистър по право – СУ „Св. Климент Охридски“ – отличие /1996-2001/

 

• Специализации по „Правораздаване“, „Публична администация“, „Международно право и международни отношения“

 

• Специализация по търговско право и право на Европейския съюз – Лондон, Великобритания /2007/

 

 

Професионален опит:

• Адвокат в Софийска адвокатска колегия /2002 – понастоящем/

 

• Член на Съвета на директорите на „СОФКОНСУЛТИНГ“ АД /2004 г.-2009 г./

 

• Член на Управителния съвет на „СРЕДЕЦ“ АД /2006 г./

 

• Член на Надзорния съвет на „СЕРДОН“ АД /2006 г./

 

• Член на Управителния съвет на „РМД СРЕДЕЦ“ АД /2006 г./

 

• Член на Надзорния съвет на „БКС СРЕДЕЦ“ АД /2006 г./

 

 

Области на дейност:

• Дружествено и Търговско право, Капиталови пазари, Строителство, Вещно право, Облигационно право, Медийно право, Административно право, Финансово право, Данъчно право

 

 

 Езици:

 • Английски език, Руски език