Райна Петрова2017-04-06T15:02:43+03:00

Райна Петрова

Счетоводител, Магистър по финанси и кредит

 

Образование:

• Магистър по финанси и кредит, Университет за национално и световно стопанство в град София

 

Професионален опит:

• Счетоводител в „Легамакс Акаунтинг“ (2015 г. – понастоящем)

• Счетоводител (1981 г. – понастоящем)

 

Области на дейност:

 • Счетоводство, Финанси

 

Езици:

• Английски език

• Руски език