Петър Илиев2012-11-07T11:05:51+03:00

Д-р Петър Илиев

 

Адвокат;

Основател и Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри”;

• Първият и единствен адвокат, участвал като защитник и процесуален представител в съдебно заседание на Конституционния съд на Република България по повод мандат на народен представител;

Доктор по право;

Университетски преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”;

• Председател, лектор и докладчик в над тридесет научни и бизнес конференции;

• Член на научно-изследователски проекти и екипи;

• Автор на две книги по правни науки и над петдесет научни статии, студии и публикации по юридически въпроси;

• Председател на Канадско-Българската Търговска Камара;

• Зам.-Председател на Британско-Българската Търговска Камара;

• Председател на Българската Икономическа Камара;

Почетен консул на Барбадос.

                                             

Научни степени и академични длъжности:

 

Доктор по право (2012 г.).

Университетски преподавател в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” (от 2006 г. – досега).

 

Образование и отличия:

 

Висше образование по право в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Магистър по право, завършил висшето си образование по право с пълно отличие като първенец на випуска (2003 г.) и получил отличителен знак (златна значка) за пълно отличие от ректора на университета. Специализации по „Правораздаване”, „Публична администрация“, „Международно право и международни отношения”.

Първа Английска Езикова Гимназия, София – дипломиране с пълно отличие като първенец на випуска (1997 г.).

 

 Специализации:

 

Бъкингамски университет, Великобритания (2004 г.) – дипломиране с отличие – специализация по английско търговско право и право на Европейския съюз.

„Legal Internship”, Ню Йорк, САЩ (2003 г.) – специализация по американско търговско право.

 

 Завършени курсове:

 

Американско бизнес право – част II (2002 г.).

Американско бизнес право – част I (2001 г.).

 

 Професионален опит:

 

Адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия (от 2004 г. – досега).

Основател и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Илиев и партньори” (от 2004 г. – досега).

Първият и единствен адвокат, участвал като защитник и процесуален представител в съдебно заседание на Конституционния съд на Република България по повод мандат на народен представител (2013 г.).

Доктор по право (2012 г.).

Университетски преподавател в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” (от 2006 г. – досега).

Член на Общото събрание на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” (от 2011 г. – 2015 г.).

Член на Комисията за произвеждане на избори в Софийския Университет „Св. Климент Охридски” (от 2011 г. – 2015 г.).

Председател, лектор и докладчик в над тридесет научни и бизнес конференции.

Член на екипи в научно-изследователски проекти и екипи, подкрепени от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Автор на две книги по правни науки и над петдесет научни статии, студии и публикации по юридически въпроси.

Почетен консул на Барбадос.

Председател на Българската Икономическа Камара (от 2015 г. – досега).

Председател на Канадско-Българската Търговска Камара (от 2014 г. – досега).

Зам.-Председател на Британско-Българската Търговска Камара (от 2014 г. – досега).

Основен спикър по правните въпроси на Деветия Строително-Инвестиционен Форум (Real Estate and Investment Forum) в София (2006 г.).

Председател на Контролния съвет на Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА – БЪЛГАРИЯ“ (от 2004 г. – 2014).

Организатор и координатор на официалното посещение на представителите на Съда на Европейския съюз в София и техните презентации и срещи с български студенти по право и млади юристи (2004 г.).

Президент на Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА – БЪЛГАРИЯ“ – българският клон на Европейската Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ (2002 г. – 2004 г.). „ЕЛСА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ е най-голямата и най-престижната организация на студенти по право в света. Лектор, спикър, председател, модератор и координатор на много семинари, международни конференции, форуми и проекти в сферата на Право на Европейския Съюз, Международно Публично Право, членството на Република България в Европейския Съюз, Търговско право и др.

Представител на Република България на международната мирна конференция в Кеймбридж, Великобритания, организирана от Съвета на Европа (1997 г.).

 

Участия и/или изнасяне на лекции/доклади в научни конференции:

 

Научна конференция „Българският конституционализъм отново пред изпитания“ по случай 26-ата годишнина от приемането на Конституцията на Република България (София, 12.07. 2017 г.).

Научна конференция, посветена на 230-ата годишнина от създаването на Конституцията на Съединените американски щати (София, 04.07.2017 г.).

Научна конференция „Правни норми и правни принципи“, организирана с подкрепата на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (София, 15.05.2017 г.).

Международна научна конференция „Глобалният конституционализъм и неговите предизвикателства към вестфалското конституционно право“, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Европейската академия по теория на правото (Брюксел, Белгия) (София, 07.04.2017 г.).

„Еразъм“ седмица на правната наука, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (София, 04.04-06.04.2017 г.). Серия от публични лекции на водещи европейски юристи от партньорски университети по програма “Еразъм”. „Дискурси върху правната традиция и конституционната идентичност“ (04.04.2017 г.). „Наднационалният конституционализъм и неговите предизвикателства към демокрацията“ (05.04.2017 г.). „Съвременни проблеми на сравнителния федерализъм“ (06.04.2017 г.).

Научна конференция „Свобода на словото. Защита на журналистическите източници. Източници и право на информация“, организирана от Националната асоциация на студентите-юристи „ЕЛСА България“. Изнасяне на научен доклад на тема „Фактори, въздействащи върху свободата на словото“ (София, 28.05.2016 г.).

Публична лекция на тема „Глобализъм и конституционни права“ на конференция, организирана от студентите по право и с подкрепата на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по случай 25-та годишнина от приемането на Конституцията на Република България от 12-ти юли 1991 (София, 16.04.2016 г.).

Научна конференция „Конституционната реформа: време за промяна“ по случай 23-та годишнина от приемането на Конституцията на Република България от 12-ти юли 1991. Изнасяне на научен доклад на тема „Рационализация на организацията и дейността на Висшия съдебен съвет“ (София, 12.07.2014 г.).

Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Изнасяне на научен доклад на тема „Конституционни основи на икономическата система и собствеността по Търновската конституция“ (София, 15.04.2014 г.).

Научна конференция „Българският конституционализъм“, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и сдружение „Конституционализъм и демокрация“. Изнасяне на научен доклад на тема „Промулгацията в българския законодателен процес – общотеоретични и практически аспекти“ (София, 12.07.2013 г.).

Научна конференция „1700 години от Миланския едикт – началото на пътя на религиозната свобода и толерантност“, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изнасяне на научен доклад на тема  „Свободата на религията и вероизповеданията в конституционноправната теория и в юриспруденцията на Конституционния съд на Република България“ (София, 11.06.2013 г.).

Международна научна конференция на „Rotterdam Law Network“ с участието на преподаватели от европейски юридически факултети. Участие в организацията на конференцията и изнасяне на научен доклад на тема „Юридическото образование в България“ (София, 19.04.2013 г.).

Научна конференция „Зараждането на българския конституционализъм“, поветена на 134-тата годишнина от създаването на Търновската конституция. Изнасяне на научен доклад на тема „Законодателния процес при действието на Търновската конституция“ (София, 16.04.2013 г.).

Научна конференция, посветена на 120-годишнината на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Участие в организацията на конференцията и изнасяне на научен доклад (София, 02.11.2012 г.).

Научна конференция „Конституционни гаранции и механизми за закрила на основните права и свободи”. Изнасяне на научен доклад на тема „Адвокатурата като институционална гаранция за основните права” (София, 03.12.2012 г.).

Научна конференция „Социални функции и правна природа на основните права и свободи”. Изнасяне на научен доклад на тема „Конституционноправни аспекти на правото на собственост в контекста на юриспруденцията на българския Конституционен съд” (София, 29.11.2012 г.).

Научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Борис Спасов, организирана от Съюза на юристите в България и Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (София, 22.11.2012 г.).

Научна конференция „Ефективно прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки”, организирана от Областна администрация – Враца. Модератор на конференцията и изнасяне на научен доклад на тема „Промените в Закона за обществените поръчки от 2012 г.” (Враца, 12.06.2012 г.).

Mеждународна научна конференция „Римско и съвременно публично право”. Изнасяне на научен доклад на тема „Разпределението на нормотворческите функции между парламента и правителството. Делегираното законодателство – сравнителноправни и теоретични аспекти.” (София, 21.05.2012 г.).

Научна конференция „Конституционализъм и демокрация през Третата българска държава”. Изнасяне на научен доклад на тема „Делегирането на законодателни правомощия от парламента на правителството през Третата българска държава” (София, 04.2012 г.).

Международна научна конференция „Класически и съвременни тенденции в развитието на конституционния контрол” по случай 20 години от създаването на Конституционния съд на Република България, организирана от Конституционния съд на Република България (София, 2011 г.).

Научна конференция по случай двадесетата годишнина от приемането на Конституцията на Република България и от създаването на българския Конституционен съд, организирана от Съюза на юристите в България, Институт „Отворено общество” – София и Обществото на конституционните съдии с изтекъл мандат (София, 2011 г.).

Научна конференция „Конституционализъм и демокрация”, посветена на двадесетата годишнина от приемането на Конституцията на Република България от 12-ти юли 1991 г. (София, 2011 г.).

Научна конференция „Европейски измерения на съвременния конституционализъм”. Изнасяне на научен доклад на тема „Върху някои теоретични, практически и сравнителноправни аспекти на законодателната инициатива” (София, 2009 г.).

Научна конференция „Национални измерения на съвременния конституционализъм”. Изнасяне на научен доклад на тема „Промулгацията в българския законодателен процес” (Боровец, 2009 г.).

Научна конференция „Право и морал”. Изнасяне на научен доклад (София, 2009 г.).

Научна конференция „130 години български конституционализъм – съвременните тенденции”. Изнасяне на научен доклад на тема „Ефективността в законодателния процес от гледна точка на теорията за научна организация на труда” (София, 2008 г.).

Научна конференция „130 години български конституционализъм – класическите проблеми”. Изнасяне на научен доклад на тема „Конституционноправни основи на икономическата система и собствеността в различните етапи от развитието на българския конституционализъм” (Св. Влас, 2008 г.).

Научна конференция „Организацията и дейността на Съда на Европейския съюз” (София, България). Изнасяне на доклад на тема „Правомощия на Съда на Европейския съюз” (София, 2004 г.).

Научна конференция „Правна рамка, теория и практика на обществените поръчки и публично-частните партньорства”. Изнасяне на доклад на тема „Модели на публично-частни партньорства – теоретични и сравнителноправни аспекти”  (София, 2004 г.).

 

Участие като член на екип в научно-изследователски проекти:

 

Академичен наставник на групата по правни изследвания на Националната Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА – БЪЛГАРИЯ“ – българският клон на Европейската Асоциация на Студентите Юристи „ЕЛСА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ по научен проект по темата „Свобода на словото: защита на журналистическите източници” с подкрепата на Съвета на Европа (2015 г. – 2016 г.).

Ръководител на международен научен проект на тема „Модели и добри практики в сферата на публично-частните партньорства“ с подкрепата на Канадско-българската търговска камара (2016 г.).

Ръководител на международен научен проект на тема „Подобряване на нормотворческата дейност на държавните органи в сферата на регулирането на стопанската дейност“ с подкрепата на Канадско-българската търговска камара (2015 г.).

Ръководител на международен научен проект на тема „Устойчиви правни модели за подобряване на организацията и дейността на държавните регулатори“ с подкрепата на Канадско-българската търговска камара (2014 г.).

Член на научния колектив във факултетски научно-изследователски проект „Конституционноправна защита на основните права и свободи” (април-декември, 2012 г.).

Член на научния колектив във факултетски научно-изследователски проект:Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм”  (април-декември, 2009 г.).

Член на научния колектив във факултетски научно-изследователски проект:130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции” (април-декември, 2008 г.).

 

Участие като член на жури в научно-изследователски проекти:

 

Член на жури в студентски научно-изследователски проект, състоящ се от научни разработки и тяхното представяне на научна конференция. Проектът и неговата конференция са проведени с подкрепата на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (София, 13.05.2017 г.).

 

Книги и научни монографии:

 

Петър Илиев. Законодателният процес в Република България. София, издателство за правна литература „Фенея”, 2013 г., първо издание.

Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. София, издателство за правна литература „Фенея”, 2009 г., второ допълнено и преработено издание.

Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. София, издателство за правна литература „Фенея”, 2007 г., първо издание.

 

Научни статии и научни студии в списания, сборници:

 

Петър Илиев. Съдебната власт в конфигурацията на разделението на властите. – В: Конституционноправни изследвания 2014-2015 „25 години демократична трансформация в Република България“, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г., 395-417.

Петър Илиев. Ратификационните правомощия на Народното събрание и международните договори в контекста на юриспруденцията на Конституционния съд на Република България. – В: Конституционноправни изследвания 2014-2015 „25 години демократична трансформация в Република България“, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г., 134-143.

Петър Илиев. Правна същност на решенията на Народното събрание. – Общество и право, бр. 2/2015, издание на Съюза на юристите в България, София, 2015.

Петър Илиев. Адвокатурата като институционална гаранция за основните права. – В: Конституционни изследвания, София,  Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.

Петър Илиев. Конституционноправни аспекти на правото на собственост в контекста на юриспруденцията на българския Конституционен съд. – В: Конституционни изследвания, София,  Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.

Петър Илиев. Върху възможните и необходими бъдещи промени de lege ferenda в Юлската Конституция на Република България досежно уредбата на законодателния процес. – В: Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.

Петър Илиев. Присъствие на членовете на парламента на пленарни заседания и на заседания на комисиите. Санкции за отсъствие. Кворум. Мнозинства. Ден и час за гласуване (Сравнителноправни аспекти). – В: Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.

Петър Илиев. Делегираното законодателство. – В: Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.

Петър Илиев. Теория за връзката между факторите въздействащи на законодателната дейност и познавателните, оценъчните и волевите елементи от процеса по създаването на правните норми.В: Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.

Петър Илиев. Предложения за рационализация на българския модел за разпределение на нормотворческите функции между парламента и правителството. – В: Сборник в памет на Теодор Пиперков, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.

Петър Илиев. Фактори за нарушаване на компетентността и видове нарушения. Правни средства за отстраняване на последиците от нарушенията на компетентността. – Норма, бр. 7/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г.

Петър Илиев. Предложения за рационализация на българския законодателен процес. – Правна мисъл, бр. 4/2014 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2014 г.

Петър Илиев. Разграничение на функциите между федерацията и субектите на федерацията. – Съвременно право, кн. 3/2014 г., издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2014 г.

Петър Илиев. Публичноправна същност на компетенцията на държавните органи. – Общество и право, бр. 5/2014, издание на Съюза на юристите в България, София, Издателска къща „Фенея”, 2014 г.

Петър Илиев. Конституционни основи на икономическата система и собствеността по Търновската конституция. – Сборник „135 години от приемането на Търновската конституция“ във връзка с научната конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (15.04.2014 г.). София, издателство „Сиби“, 2014 г.

Петър Илиев. Връзки и разграничения между функции, обекти на въздействие и правомощия на държавните органи. – Юридически свят, бр. 1/2014 г., София, издателство „Сиби“, 2014 г.

Петър Илиев. Относно практическите аспекти на динамиката на компетенцията на държавните органи. – Норма, бр. 3/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г.

Петър Илиев. Фактори, принципи, източници и способи за определяне на компетенцията на държавните органи. – Правна мисъл, бр. 4/2013 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2013 г.

Петър Илиев. Относно публичноправната практика при осъществяването на способите за преразпределение на компетенцията. – Норма, бр. 11/2013 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2013 г.

Петър Илиев. Правомощия на Народното събрание в сферата на отбраната. – Общество и право, бр. 8/2013, издание на Съюза на юристите в България, София, Издателска къща „Фенея”, 2013 г.

Петър Илиев. Свободата на религията и вероизповеданията в конституционноправната теория и в юриспруденцията на Конституционния съд на Република България. – Норма, бр. 8/2013, София, издателство „Сиела Норма“, 2013 г.

Петър Илиев. Разпределението на нормотворческите функции между парламента и правителството. Делегираното законодателство – сравнителноправни и теоретични аспекти.- В: Римско и съвременно публично право, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 г.

Петър Илиев. Фази на предпарламентарния законодателен процес. – Съвременно право, кн. 3/2013 г., издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2013 г.

Peter Iliev. The configuration of rule-making powers between the parliament and the government. Delegated legislation. – In: Revista General de Derecho Romano, № 20/2013, Spain.

Петър Илиев, Стоян Ставру. Вещноправни отношения при изграждане на водноелектрически централи. – Собственост и право, кн. 5/2012 г., София, ИК „Труд и право“, 2012 г.

Петър Илиев. Върху някои теоретични, практически и сравнителноправни аспекти на законодателната инициатива – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 2, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2010 г.

Петър Илиев. Промулгацията в българския законодателен процес. – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 1, София,  Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010 г.

Петър Илиев. Ефективността в законодателния процес от гледна точка на теорията за научна организация на труда. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 2, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009 г.

Петър Илиев. Конституционноправни основи на икономическата система и собствеността в различните етапи от развитието на българския конституционализъм. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 1, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009 г.

Peter Iliev. Legal framework of the energy sector in Bulgaria. – In: Legal Guide, издание на Агенция за инвестиции при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, издание 2009 г., издание 2010 г., издание 2011 г., издание 2012, издание 2013 г., издание 2014 г.

Peter Iliev. Legal framework of the audio-visual sector in Bulgaria. – In: Legal Guide, издание на Агенция за инвестиции при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, издание 2009 г., издание 2010 г., издание 2011 г., издание 2012, издание 2013 г., издание 2014 г.

 

Публикации по юридически теми в периодичния печат и специализирани бизнес издания:

 

Петър Илиев. „Лицензионните режими в енергетиката” (2009 г.)

Петър Илиев. „Оперативно управление на електроенергийната система” (2009 г.)

Петър Илиев. „Разрешителните режими при изграждането на водноелектрически централи” (2009 г.)

Петър Илиев. „Сделки с електроенергия при свободно договорени цени” (2009 г.)

Петър Илиев. „Сделки с природен газ” (2009 г.)

Петър Илиев. „Вещни права в енергетиката” (2009 г.)

Петър Илиев. „Техническите паспорти на строежите” (2009 г.)

Петър Илиев. „Въвеждане на строежите в експлоатация” (2008 г.)

Петър Илиев. „Актове при завършване на строителството” (2008 г.)

Петър Илиев. „Застраховане в проектирането и строителството” (2008 г.)

Петър Илиев. „Обществени поръчки чрез процедурата на стезателен диалог“ (2008 г.)

Петър Илиев. „Обхват и съдържание на инвестиционните проекти“ (2008 г.)

Петър Илиев. „Правен режим на ДДС при прехвърляне на търговско предприятие”

        (2008 г.)

Петър Илиев. „Основания за изменение на подробни устройствени планове” (2008 г.)

Петър Илиев. „Конституционни аспекти на собствеността” (2008 г.)

Петър Илиев. „Правен режим на комплексните разрешителни” (2007 г.)

Петър Илиев. „Правна рамка на биогоривата – европейски и национални аспекти” (2007 г.)

Петър Илиев. „Правният режим на ДДС при сделките с недвижими имоти и правото на строеж според новия Закон за ДДС” (2007 г.)

Петър Илиев. „Новият общ устройствен план на София” (2007 г.)

Петър Илиев. „Правни режими на офшорните компании” (2007 г.)

Петър Илиев. „Политическо представителство” (2006 г.)

Петър Илиев. „Новите конституционни промени – повече въпроси отколкото отговори” (2006 г.)

Петър Илиев. „Национален суверенитет vs. военни бази” (2006 г.)

Петър Илиев. „Новите правни аспекти на ДДС при сделките с недвижими имоти и право на строеж” (2006 г.)

 

Участие и изнасяне на доклади по юридически теми в специализирани бизнес конференции:

 

Международна бизнес конференция, организирана от Двустранната търговска камара България-Румъния с участието на Посланика на Република Румъния в София (29.01.2014 г.).

Международна бизнес конференция, посветена на енергийния сектор в Република България, организирана от Британско-българската търговска камара и проведена в Резиденцията на британския посланик в София (04.06.2013 г.).

Международна бизнес конференция, посветена на икономически и правни проблеми, организирана от Британско-българската търговска камара (21.05.2013 г.).

Международна бизнес конференция, посветена на проблемите пред чуждестранните инвеститори в България, организирана от Британско-българската търговска камара и проведена в резиденцията на британския посланик в София (05.03.2013 г.).

Международна бизнес конференция, посветена на проблемите и възможностите в стратегически отрасли от българската икономика, организирана от Италианската търговска камара в България и проведена в резиденцията на италианския посланик в София (28.01.2013 г.).

Бизнес конференция „Новите промени в данъчното законодателство“ (София,  2008 г.).

Бизнес конференция „Актуални проблеми на строително-инвестиционния процес и на строителното законодателство. Договаряне между страните в строителния процес. Режим на възлагане на обществени поръчки в строителството“ (София, 2008 г.).

Международна бизнес конференция “Биогорива” (София, 2007 г.).

 

Научни интереси и области на дейност:

 

Дружествено и Търговско право

Недвижими имоти и Строително право

Енергийно право и Природни Ресурси

Медицинско право и здравеопазване

Банково право и Финанси

Капиталови Пазари

Данъчно право

Публично и Административно право

Обществени поръчки

Конкурентно право

Право за защита на потребителите

Екологично право

Чуждестранни инвестиции

Облигационно право

Трудово и Осигурително право

Право на Интелектуална Собственост

Публично-частни партньорства

Инфраструктурни проекти

Конституционно право

Законодателен процес

Организация на правозащитните институции

Защита правата на човека

 

 Езици:

 

Английски език

Руски език

Испански език

Български език