Димитър Христев2012-11-07T11:07:03+03:00

Димитър Христев

 

• Адвокат

 

• Съдружник в Адвокатско дружество „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ“

 

 

Образование:

 

• Висше образование по право в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. (2002 – 2007). Магистър по Право. Специализация по „Правораздаване”.

 

• Колеж по Бизнес и Финанси. Завършил с отличие.

 

 

Завършени курсове:

 

• Cambridge English: Legal, International Legal English Certificate (ILEC) (2015)

 

• Stepping Up to Management, Harvard Business School Publishing (2011)

 

 

Професионален опит:

 

• „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ” (2015 – понастоящем)

 

• „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, Началник отдел “Корпоративно управление” (2009 – 2015)

 

• „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, Експерт “Правомерност” (2008 – 2009)

 

 

Сфери на дейност:

 

• Дружествено и Търговско право

 

• Банково право и Финанси

 

• Корпоративно управление

 

• Капиталови пазари

 

• Договорно и облигационно право

 

• Недвижими имоти

 

 

Езици:

 

• Английски език (International Legal English Certificate)