Анна Николова2012-11-09T10:48:48+03:00

Анна Николова

 

Счетоводител, Магистър по счетоводство и контрол

 

Образование:

• Висше образование по счетоводство и контрол във Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство в град София. Магистър по счетоводство и контрол, завършила висшето си образование по счетоводство и контрол с отличие (2003 г.-2008 г.).

 

Професионален опит:

• „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ” (2012 г. – понастоящем)

 

• Счетоводна къща „ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ” (2012 г.)

 

Области на дейност:

Счетоводство, Финанси.

 

Езици:

Английски език.