Loading...
Home2019-04-22T21:56:08+00:00

Адвокатско Дружество „Илиев и Партньори“ е една от най-бързо развиващите се адвокатски кантори в България.

Правните сфери, в които работим са: Дружествено и Търговско право, Недвижими имоти и Строително право, Енергийно право и Природни Ресурси, Банково право и Финанси, Капиталови Пазари, Данъчно право, Публично и Административно право, Обществени поръчки, Конкурентно право, Право за защита на потребителите, Екологично право, Чуждестранни инвестиции, Облигационно право, Трудово и Осигурително право, Право на Интелектуална Собственост, Събиране на вземания, Процесуално право.

Всички Правни Услуги
Всички пазарни сектори
error: Content is protected !!