Loading...
Home2023-11-06T17:43:22+03:00

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“

Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри” е носител на авторитетното отличие „Адвокатска кантора на годината“, което е най-престижната награда и най-високото признание за водеща адвокатска кантора в България. Отличието за най-добра адвокатска кантора на годината е връчено на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри” на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата странa.

Адвокатска кантора „Илиев и Партньoри” е сред най-добрите адвокатски дружества в България и е от лидерите на пазара на правни услуги. Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри” развива успешна адвокатска дейност в България, на Балканите и в Югоизточна Европа, като предоставя първокласни правни услуги на чуждестранни и местни корпоративни клиенти. Ние сме български адвокати с богат международен опит и отлична професионална експертиза при структурирането и изпълнението на широкомащабни и сложни проекти на национално и европейско ниво.

Правните афери, в които работим са: дружествено и търговско право; недвижими имоти, вещно и строително право; енергийно право и природни ресурси; банково и финансово право; капиталови пазари, данъчно право; публично и административно право и процес; обществени поръчки; конкурентно право; право за защита на потребителите; екологично право; чуждестранни инвестиции; облигационно право; трудово и осигурително право; право на интелектуална собственост; събиране на вземания; арбитраж и процесуално право; конституционно право; защита на правата на човека; законодателен процес.

Учредител и управител (управляващ съдружник) на Адвокатско дружество „Илиев и Партньoри” e адвокат Петър Илиев, който е Доцент по Право (Публично право), Доктор по Право (Конституционно право), учен по правни науки, Почетен консул на Барбадос и Ръководител на консулството на Барбадос в Република България. Доц. д-р адвокат Петър Илиев е Лауреат на престижното отличие „Адвокат на годината“, което е най-авторитетната награда и най-високото признание в адвокатската професия в България. Отличието за най-добър адвокат на годината е връчено на адвокат Петър Илиев от проф. д-р Огнян Герджиков – бивш министър-председател на Република България и председател на Народното събрание, професор по гражданско и търговско право и председател на професионалното юридическо жури на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна.

Управляващият съдружник Доц. д-р адвокат Петър Илиев е Лауреат на престижното отличие „Адвокат Филантроп на годината“, което му е връчено като високо признание за неговата благотворителна и човеколюбива дейност в подкрепа на благородни каузи и благодетелски инициативи. Престижната награда е връчена на адвокат Петър Илиев на Националните награди за правосъдие, подкрепени от Международния адвокатски съюз и адвокатските колегии от цялата страна.

Доц. д-р адвокат Петър Илиев е завършил висшето си юридическо образование (магистърска степен по специалност „Право“) в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” с Диплома с Пълно отличие 6.00 (диплома с успех от курса на обучение: Отличен 6.00 и успех от държавните изпити: Отличен 6.00) и е Първенец на випуска, за което е получил отличителния златен знак за пълно отличие от ректора на университета.

Доц. д-р адвокат Петър Илиев има специализации по „Правораздаване”, „Публична администрация“ и „Международно право и международни отношения”, завършени с Пълно отличие 6.00 (успех от курса на обучение: Отличен 6.00), както и международни специализации по „Общо право“ (Common Law), „Английско търговско право“ и „Право на Европейския съюз“ в Бъкингамския университет (Великобритания) и „Американско търговско право“ в Ню Йорк, САЩ, завършени също с отличие.

Адвокат д-р Петър Илиев е член на научно-изследователски проекти, колективи и екипи по различни правни въпроси и академичен наставник на групи по правни изследвания по научни проекти с подкрепата на Съвета на Европа и международни организации, а също и лектор и докладчик на повече от тридесет научни конференции и председател и модератор на множество бизнес конференции, посветени на широк кръг от правни и икономически теми.

Доц. д-р адвокат Петър Илиев е автор на няколко книги и монографии в сферата на правните науки, много научни публикации (статии, студии и др.) по различни юридически въпроси, както и множество други публикации по юридически теми в периодичния печат и специализирани бизнес издания.

Адвокат д-р Петър Илиев е учредител и председател на няколко уважавани и авторитетни бизнес организации: Канадско-българската търговска камара, Българската икономическа камара и Карибско-българския бизнес клуб.

Адвокат д-р Петър Илиев е член на Асоциацията на Почетните консули в България – пълноправен член на Световната федерация на консулите (FICAC), която е най-престижната, авторитетна и призната от ООН организация на консули от цял свят.

Всички Правни Услуги
Всички пазарни сектори