Loading...

Пазарни сектори

Loading...

Строителство и инженеринг

Бурното развитие на модерното строителство на територията на Република България доведе и до необходимостта от висококвалифицирани юристи с богат опит и компетентност в този динамичен пазарен сектор. Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ успя да развие стабилна практика в правно-консултантското обслужване на проекти за строителство на бизнес имоти и жилищни сгради, като адвокатите ни винаги са се стремили да съветват професионално клиентите си (инвеститори, строителни компании) при правилното решаване на конкретни правни въпроси, възникнали в процеса на осъществяването на съответния проект, свързан с недвижими имоти.

Loading...

Капиталови пазари

Капиталовия пазар в Р България претърпя бурно развитие през последните години, като станахме свидетели и на последвалото охлаждане и корекция на борсовите котировки и индекси. Независимо от това, нагласите на специалистите в България са капиталовият пазар тепърва да се развива и усъвършенства, като нарастват както броя на компаниите търсещи финансиране през капиталовия пазар, така и търгуваните на пазара обеми. Фокусът на екипът на Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ в областта на капиталовите пазари е насочен към предоставяне на компетентно експертно съдействие на участниците на пазара по въпросите свързани с регулаторните и надзорни режими и изисквания, структуриране на първични публични предлагания, структуриране на сделки с финансови инструменти, режимите на данъчно облагане на участниците в сектора, разпоредби на релевантните актове на европейското законодателство. В Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ добре разбираме, че в съвременната глобална бизнес среда възможността за структуриране на модерни и ефективни решения за финансиране е от изключително важно значение, което същевременно може да изправи компаниите на пазара пред трудни и сложни за решаване задачи.

Loading...

Финансови институции

Един от основните сектори, в които са концентрирани адвокатите на адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ е финансовият. Опитът ни в това направление е довел до обогатяването и усъвършенстването на консултантските услуги, които предоставяме на търговски и инвестиционни банки, застрахователни дружества, инвестиционни дружества. Високата квалификация на юристите ни е гаранция за успешното постигане на бизнес целите на клиентите ни в този сектор.

Loading...

Телекомуникации, медии и технологии

Сливането на телекомуникациите, медиите и технологиите през последните години до голяма степен заличи много от традиционните разграничителни линии между тези три пазарни сектора. Наблюдава се процес на пазарна консолидация, която обуславя необходимостта и от мултидисциплинарни правно-консултантски услуги с международна насоченост. Нашите адвокати притежават всички необходими ресурси и опит, за да консултират по най-ефективния начин дружества от тези сектори.

Loading...

Транспорт

Транспортът е динамичен сектор, в който се преплитат сложни схеми от правоотношения, изискващи богат опит и знания от правната сфера с оглед бързото и ефективно управление на дружества, осъществяващи превози на пътници и товари. Адвокатите на адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ разполагат с всички необходими ресурси за правно-консултантското обслужване на спедитори, изпращачи и превозвачи, а именно:

• Подготовка и изготвяне на спедиторски договори и договори за превоз
• Консултации във връзка с товарителници, коносаменти, складови записи и други транспортни документи

Loading...

Енергия и природни ресурси

Адвокатите на адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ винаги са се стремили да предоставят висококачествени правно-консултантски услуги на търговски дружества, развиващи се в сферите на вноса и търговията с горива, производството и разпределението на ел. енергия и топлоенергия. Познаването на спецификите на тези стопански дейности е необходима предпоставка за успешното правно-консултантско обслужване при проекти и сделки в тези бързо развиващи се сектори.

Loading...

Здравеопазване и фармация

Правните ни консултации в този бързоразвиващ се сектор дават отговор на всички основни правни въпроси, които обикновено възникват в процеса на развитие на специфичните дейности от областта на здравеопазването и фармацевтичната промишленост. Съветваме клиентите си от този сектор и относно ефективното управление на предприятията им, така че дейността им да съответства на всички изисквания според българското и европейското законодателство. Консултираме и по въпроси, свързани с обекти на интелектуална собственост – ноу-хау, търговски марки, както и по въпроси от областта на патентния мениджмънт и др. Предоставяме на клиентите си от този сектор и услуги, свързани с представителство при сделки с недвижими имоти и проекти за съвместни дружества. Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ има стабилен опит във всички сфери на медицинското право и свързаните с него правни режими.

Loading...

Химическа промишленост

Правно-консултантската ни практика в този изключително динамичен сектор покрива всички основни правни въпроси, които обикновено възникват в процеса на развитие на специфичните дейности от областта на химическата промишленост. Съветваме клиентите си от този сектор и относно ефективното управление на дружествата им, така че дейността им да съответства на всички изисквания според българското и европейското законодателство. Консултираме и по въпроси, свързани с обекти на интелектуална собственост – ноу-хау, търговски марки, както и по въпроси от областта на патентния мениджмънт и др. Предоставяме на клиентите си от този сектор и услуги, свързани с представителство при сделки с недвижими имоти и проекти за сливания, вливания, съвместни дружества.

Loading...

Спорт

През последните години спортът като пазарен сектор се развива изключително динамично и това доведе до практическата необходимост от висококачествени правни услуги при сключването и изпълнението на договорите за спонсорство; строителството, модернизацията и сделките със спортни съоръжения; организирането на спортни събития и излъчването им; отношенията между спортистите, спортните клубове, спортните федерации и спонсорите. Опитните адвокати на адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ винаги са се стремили да допринесат със своя професионализъм за решаването на конкретни правни въпроси, свързани със спортното право и дейностите в този изключително интересен пазарен сектор.

Loading...

Хотели, ресторанти и заведения

Екипът на aдвокатско дружество „Илиев и Партньори“ предоставя комплексно правно обслужване на корпоративни клиенти, участващи активно във възходящото развитие на този пазарен сектор в Р България. Адвокатите ни консултират както по конкретни проекти, така и по всеки един правнорелевантен въпрос, който би възникнал в хода на специфичните дейности от този сектор.

2018-01-17T23:05:43+03:00