Loading...
За Нас2020-10-05T11:44:04+00:00

За Нас

Нашият профил, визия и ценности

Нашият профил

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ е водеща българска адвокатска кантора, специализирана в предоставянето на висококачествено и комплексно правно-консултантско обслужване на корпоративни клиенти.

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ е една от най-бързо развиващите се адвокатски кантори в България.

Правните сфери, в които работим са: Дружествено и Търговско право, Недвижими имоти и Строително право, Енергийно право и Природни Ресурси, Банково право и Финанси, Капиталови Пазари, Данъчно право, Публично и Административно право, Обществени поръчки, Конкурентно право, Право за защита на потребителите, Екологично право, Чуждестранни инвестиции, Облигационно право, Трудово и Осигурително право, Право на Интелектуална Собственост, Събиране на вземания, Процесуално право, Конституционно право, Защита на правата на човека, Законодателен процес.

Екипът на кантората е млад и изключително динамичен – съставен от висококвалифицирани адвокати, завършили с отличие Софийски Университет „Св. Климент Охридски” и специализирали в Западна Европа и САЩ. Повечето от тях са специализирали в САЩ и Великобритания. Професионализмът на нашите адвокати е гаранция за високото качество на предлаганите от нас услуги.

Нашата Визия

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ е създадена с цел да предоставя висококачествени правни услуги, като по този начин съдейства на български и чуждестранни корпоративни клиенти за установяването и развитието на един успешен бизнес в съответния пазарен сектор. Винаги се стремим да предоставяме първокласни и прагматични правни решения, които често са съчетани с нетрадиционен и иновативен юридически подход.

Уникалното в адвокатската кантора е пълноценното съчетание между богатия ни професионален опит и дълбокото познаване на специфичните икономически сектори, в които клиентите ни осъществяват дейността си.

Миналото, настоящето и бъдещето на адвокатската кантора са свързани с постоянния ни стремеж услугите ни да отговарят максимално на практическите поребности и изисквания на бизнеса на нашите клиенти.

Нашите Ценности

• Професионализъм във всеки и всичко. Високото качество на нашите услуги е фундаментална черта на репутацията ни. Постоянно се стремим да усъвършенстваме, разширяваме и развиваме областите на нашата дейност.

• Пълно съответствие на услугите ни с практическите потребности и изисквания на нашите клиенти. Винаги се стремим да защитим максимално интересите на клиентите ни.

• Амбиция. Това е силата, коята ни кара да се стремим да успяваме във всяка една сфера на дейност.

• Работа в екип при съчетание на индивидуализъм и колегиалност.

Опит и постижения

• Компании от енергийния сектор
• Производители на електрическа енергия
• Собственици на електрически централи (водноелектрически централи, соларни паркове, вятърни паркове)
• Лицензирани търговци на електрическа енергия
• Търговци на нефт, нефтопродукти и горива
• Компании от водния сектор
• Минни компании
• Концесионери
• Инвеститори в недвижими имоти
• Строителни компании
• Инфраструктурни компании
• Компании за управление на инвестиционни проекти
• Акционерни дружества със специална инвестиционна цел
• Инвестиционни дружества
• Банки и финансови институции
• Компании от финансовия сектор
• Компании от високотехнологичния сектор
• Телекомуникационни компании
• Сателитни оператори
• Медийни компании
• Телевизионни оператори
• Радиооператори
• Електронни медии
• Производители на аудио-визуални произведения
• Компании от киноиндустрията
• Софтуеърни и IT кoмпании
• Транспортни компании
• Спедиторски компании
• Логистични компании
• Болници
• Фармацевтични компании
• Компании от химическата индустрия
• Спортни клубове
• Хотелски оператори и туроператори
• Общини

Алианси

Счетоводна къща „ЛЕГАМАКС АКАУНТИНГ” – водеща българска счетоводна компания.
www.legamax.com

LIOW & CO. – международна адвокатска фирма, базирана в Куала Лумпур, Малайзия, осъществяваща дейност в Югоизточна Азия.
www.liowandco.com

GEORGE Y. YIANGOU & CO. – една от най-големите международни адвокатски фирми в Кипър. Фирмата има централен офис в Никозия (Кипър) и клонове в Атина (Гърция) и Истанбул (Турция).
www.yiangou.com.cy

БЪЛГАРСКА ИКОНОМИЧЕСКА КАМАРА
www.economic-chamber.com

КАНАДСКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА
www.cbcc.bg

Публикации

Книги и научни монографии:

 • Петър Илиев. Законодателният процес в Република България. ISBN 978-619-163-022-6, София, издателство за правна литература „Фенея”, 2013 г., първо изданиe.
 • Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. ISBN 978-954-9499-06-3, София, издателство за правна литература „Фенея”, 2009 г., второ допълнено и преработено издание.
 • Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. ISBN 978-954-9499-06-3, София, издателство за правна литература „Фенея”, 2007 г., първо издание.

Научни статии и научни студии в юридически списания и сборници:

 • Петър Илиев. Висш съдебен съвет – структура, състав, организация и правомощия. – В: Конституционни изследвания 2016 г. 70 години република, ISBN 978-954-07-4556-5, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018 г., 98-125.
 • Петър Илиев. Съдебната власт в конфигурацията на разделението на властите. – В: Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България, ISBN 978-954-07-4298-4, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г., 395-417.
 • Петър Илиев. Ратификационните правомощия на Народното събрание и международните договори в контекста на юриспруденцията на Конституционния съд на Република България. – В: Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България, ISBN 978-954-07-4298-4, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г., 134-143.
 • Петър Илиев. Правна същност на решенията на Народното събрание. – Общество и право, ISSN 0204-85-23, бр. 2/2015, издание на Съюза на юристите в България, София, 2015, 17-26.
 • Петър Илиев. Върху възможните и необходимите промени в Юлската Конституция на Република България, свързани с уредбата на законодателния процес. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи, ISBN 978-954-07-3786-7, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 461-510.
 • Петър Илиев. Адвокатурата като институционална гаранция за основните права. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи, ISBN 978-954-07-3786-7, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 275-305.
 • Петър Илиев. Конституционноправни аспекти на правото на собственост в контекста на юриспруденцията на българския Конституционен съд. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи, ISBN 978-954-07-3786-7, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 85-130.
 • Петър Илиев. Присъствие на членовете на парламента на пленарни заседания и на заседания на комисиите. Санкции за отсъствие. Кворум. Мнозинства. Ден и час за гласуване (Сравнителноправни аспекти). – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ISBN 978-954-07-3785-0, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 467-518.
 • Петър Илиев. Делегираното законодателство (Модели за разпределение на нормотворческите функции между парламента и правителството). – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ISBN 978-954-07-3785-0, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 261-319.
 • Петър Илиев. Теория за връзката между факторите, въздействащи на законодателната дейност, и познавателните, оценъчните и волевите елементи от процеса по създаването на правните норми vs. практика на българските законодателни девиации. – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ISBN 978-954-07-3785-0, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 60-98.
 • Петър Илиев. Предложения за рационализация на българския модел за разпределение на нормотворческите функции между парламента и правителството. – В: Theo Noster, Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, ISBN 978-954-07-3801-7, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г., 290-307.
 • Петър Илиев. Фактори за нарушаване на компетентността и видове нарушения. Правни средства за отстраняване на последиците от нарушенията на компетентността. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 7/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г., 70-78.
 • Петър Илиев. Предложения за усъвременяване на българския законодателен процес. – Правна мисъл, ISSN 1310-7348, бр. 4/2014 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2014 г., 3-19.
 • Петър Илиев. Разграничение на функциите между федерацията и субектите на федерацията. – Съвременно право, ISSN 0861-18-15, кн. 3/2014 г., издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2014 г., 25-35.
 • Петър Илиев. Публичноправна същност на компетенцията на държавните органи. – Общество и право, ISSN 0204-85-23, бр. 5/2014, издание на Съюза на юристите в България, София, 2014 г., 58-77.
 • Петър Илиев. Конституционни основи на икономическата система и собствеността по Търновската конституция. – Сборник „135 години от приемането на Търновската конституция“, ISBN 978-954-730-891-6, във връзка с научната конференция, посветена на 135-ата годишнина от приемането на Търновската конституция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (15.04.2014 г.). София, издателство „Сиби“, 2014 г., 312-320.
 • Петър Илиев. Връзки и разграничения между функции, обекти на въздействие и правомощия на държавните органи. – Юридически свят, ISSN 1311-3488, бр. 1/2014 г., София, издателство „Сиби“, 2014 г., 94-115.
 • Петър Илиев. Относно практическите аспекти на динамиката на компетенцията на държавните органи. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 3/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г., 41-54.
 • Петър Илиев. Фактори, принципи, източници и способи за определяне на компетенцията на държавните органи. – Правна мисъл, ISSN 1310-7348, бр. 4/2013 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2013 г., 3-23.
 • Петър Илиев. Относно публичноправната практика при осъществяването на способите за преразпределение на компетенцията. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 11/2013 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2013 г., 95-110.
 • Петър Илиев. Правомощия на Народното събрание в сферата на отбраната. – Общество и право, ISSN 0204-85-23, бр. 8/2013, издание на Съюза на юристите в България, София, Издателска къща „Фенея”, 2013 г., 29-45.
 • Петър Илиев. Свободата на религията и вероизповеданията в конституционноправната теория и в юриспруденцията на Конституционния съд на Република България. – Норма, ISSN 1314-5126, бр. 8/2013, София, издателство „Сиела Норма“, 2013 г., 72-85.
 • Петър Илиев. Разпределението на нормотворческите функции между парламента и правителството. Делегираното законодателство – сравнителноправни и теоретични аспекти.- В: Римско и съвременно публично право, София, ISBN 978-954-07-3477-4, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 г., 460-476.
 • Петър Илиев. Фази на предпарламентарния законодателен процес. – Съвременно право, ISSN 0861-18-15, кн. 3/2013 г., , издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2013 г., 7-25.
 • Peter Iliev. The Configuration of Rule-Making Powers between the Parliament and the Government. Delegated Legislation. Delegated legislation. – En: Revista General de Derecho Romano, ISSN 1697-3046, № 20/2013, España.
 • Петър Илиев, Стоян Ставру. Вещноправни отношения при изграждане на водноелектрически централи. – Собственост и право, ISSN 1312-9473, кн. 5/2012 г., София, ИК „Труд и право“, 2012 г., Приложение, 1-24.
 • Петър Илиев. Върху някои теоретични, практически и сравнителноправни аспекти на законодателната инициатива – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 2, София, ISBN 978-954-07-3073-8, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2010 г., 149-187.
 • Петър Илиев. Промулгацията в българския законодателен процес. – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 1, София, ISBN 978-954-07-3048-6, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010 г., 113-131.
 • Петър Илиев. Ефективността в законодателния процес от гледна точка на теорията за научна организация на труда. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 2, София, ISBN 978-954-07-2851-3, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009 г., 125-144.
 • Петър Илиев. Конституционноправни основи на икономическата система и собствеността в различните етапи от развитието на българския конституционализъм. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 1, София, ISBN 978-954-07-28-45-2, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009 г., 97-148.
 • Peter Iliev. Legal framework of the energy sector in Bulgaria. – In: Legal Guide, издание на Агенция за инвестиции при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, издание 2009 г., издание 2010 г., издание 2011 г., издание 2012, издание 2013 г., издание 2014 г.
 • Peter Iliev. Legal framework of the audio-visual sector in Bulgaria. – In: Legal Guide, издание на Агенция за инвестиции при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, издание 2009 г., издание 2010 г., издание 2011 г., издание 2012, издание 2013 г., издание 2014 г.

Публикации по юридически теми в периодичния печат и специализирани бизнес издания:

 • Петър Илиев. „Лицензионните режими в енергетиката” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Оперативно управление на електроенергийната система” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Разрешителните режими при изграждането на водноелектрически централи” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Сделки с електроенергия при свободно договорени цени” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Сделки с природен газ” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Вещни права в енергетиката” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Техническите паспорти на строежите” (2009 г.)
 • Петър Илиев. „Въвеждане на строежите в експлоатация” (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Актове при завършване на строителството” (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Застраховане в проектирането и строителството” (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Обществени поръчки чрез процедурата на стезателен диалог“ (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Обхват и съдържание на инвестиционните проекти“ (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Правен режим на ДДС при прехвърляне на търговско предприятие” (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Основания за изменение на подробни устройствени планове” (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Конституционни аспекти на собствеността” (2008 г.)
 • Петър Илиев. „Правен режим на комплексните разрешителни” (2007 г.)
 • Петър Илиев. „Правна рамка на биогоривата – европейски и национални аспекти” (2007 г.)
 • Петър Илиев. „Правният режим на ДДС при сделките с недвижими имоти и правото на строеж според новия Закон за ДДС” (2007 г.)
 • Петър Илиев. „Новият общ устройствен план на София” (2007 г.)
 • Петър Илиев. „Правни режими на офшорните компании” (2007 г.)
 • Петър Илиев. „Политическо представителство” (2006 г.)
 • Петър Илиев. „Новите конституционни промени – повече въпроси отколкото отговори” (2006 г.)
 • Петър Илиев. „Национален суверенитет vs. военни бази” (2006 г.)
 • Петър Илиев. „Новите правни аспекти на ДДС при сделките с недвижими имоти и право на строеж” (2006 г.)

Кариери

Приветстваме всички отговарящи на нашите изисквания кандидати, които биха желали да се присъединят към младия и успешен екип на Адвокатско Дружество „Илиев и Партньори“.

Вашата кариера в Адвокатско Дружество „Илиев и Партньори“ е гаранция за успешното Ви професионално развитие и подобряване на правните ви умения.

Във връзка с разрастването и разширяването на юридическата ни практика обявяваме следните позиции за кандидатстване:

АДВОКАТИ С ОПИТ

Изисквания:

• Магистърска степен по право – отлична диплома;
• Минимум 2 години опит на правноконсултантска позиция;
• Отлични практически знания и умения в сферите на Дружествено и Търговско право, Недвижими имоти и Строително право, Енергийно право и Природни ресурси, Данъчно право;
• Отличен английски /втори западен език ще се счита за предимство/;
• Компютърна грамотност;
• Отлична организираност и инициативност;
• Бизнес ориентация;
• Умения за работа в екип;
• Отлични комуникационни и преговорни умения.

Задължения:

• Правноконсултантски услуги;
• Правни анализи;
• Правни становища;
• Правно структуриране на проекти и сделки;
• Участие в преговори;
• Изготвяне на проектодокументация;
• Правни услуги в сферите на Дружествено и Търговско право, Недвижими имоти и Строително право, Енергийно право и Природни ресурси, Данъчно право.

Ние предлагаме:

• Работа в млад и динамичен екип;
• Професионално развитие в най-перспективните правни области;
• Възможности за постоянно усъвършенстване на правните умения и знания;
• Отлично възнаграждение.

СТАЖАНТИ

Изисквания:

• трета година студенти по право;
• Отлични академични резултати;
• Отличен говорим и писмен английски;
• Компютърна грамотност;
• Силен интерес и мотивация за професионално развитие в сферите на Дружествено и Търговско право, Недвижими имоти и Строително право, Енергийно право и Природни ресурси, Финансово право, Данъчно право.

Задължения:

• Подпомагане на адвокатите от фирмата в тяхната работа;
• Техническа поддръжка на офисните дейности;
• Правни проучвания и анализи.

Ние предлагаме:

• Отлична възможност за придобиване на професионален юридически опит;
• Отлична възможност за професионално развитие;
• Гъвкави работни часове;
• Креативна работна атмосфера;
• Подкрепа от партньорите в Адвокатско Дружество „Илиев и Партньори“ и старши адвокатите в овладяване на правната материя.

Ако желаете да приемете предизвикателството и да се присъедините към нашия амбициозен екип от професионалисти, следващи високи стандарти за качество и работещи за постигането на ефективки решения, моля изпратете Вашата автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка на следния e-mail: [email protected].

Уведомяваме Ви, че данните които ни предоставяте са лични по смисъла на ЗЗЛД, подлежат на специален режим на защита и ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.

error: Content is protected !!