Контакти

 

“ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ”

 

София 1000, България

ул. „Георги Раковски“ 132А, етаж 1, офис 3

 

T (+359 2) 851 72 27

 

F (+359 2) 851 78 87

 

E-mail: office@ilievlawoffice.com