Клиенти

• Компании от енергийния сектор

• Производители на електрическа енергия

• Собственици на електрически централи (водноелектрически централи, соларни паркове, вятърни паркове)

• Лицензирани търговци на електрическа енергия

• Търговци на нефт, нефтопродукти и горива

• Компании от водния сектор

• Минни компании

• Концесионери

• Инвеститори в недвижими имоти

• Строителни компании

• Инфраструктурни компании

• Компании за управление на инвестиционни проекти

• Акционерни дружества със специална инвестиционна цел

• Инвестиционни дружества

• Банки и финансови институции

• Компании от финансовия сектор

• Компании от високотехнологичния сектор

• Телекомуникационни компании

• Сателитни оператори

• Медийни компании

• Телевизионни оператори

• Радиооператори

• Електронни медии

• Производители на аудио-визуални произведения

• Компании от киноиндустрията

• Софтуеърни  и IT кoмпании

• Транспортни компании

• Спедиторски компании

• Логистични компании

• Болници

• Фармацевтични компании

• Компании от химическата индустрия

• Спортни клубове

• Хотелски оператори и туроператори

• Общини